Prövning Svenska 3

3840

Unga sjunga med de gamla! En jämförande analys av - SKB

Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ryska språk och litteratur ; Russian language and literature; gendered  historiska och kulturella sammanhang, även i ett vidare jämförande europeiskt perspektiv; tillämpa litterär terminologi, litterära begrepp och teorier; analysera  Demokrati - en jämförande analys ger en inblick i demokratins problem utifrån aktuell forskning. Författaren belyser demokratin ur olika aspekter med exempel  En jämförelse av arabiskan och svenskan, som analyserar de både språken och deras En kort, jämförande analys av de två novellerna "Att döda" (av Hjalmar  av P Saikkonen · 2014 — En jämförande översättningsanalys av två faktaböcker för barn från finska till Ur sociologisk och psykologisk synvinkel kan litteratur även innebära allt vad. Kan ett mord vara berättigat? En jämförande analys av Fjodor Dostojevskijs ”Brott och straff” (1866) och Hjalmar Söderbergs ”Doktor Glas”  En berättarteknisk och litteratursociologisk analys av Lars Ahlins noveller "Kommer Homosexualitet i ungdomslitteraturen - en jämförande studie av skildringar  En jämförande analys av Lpo 94, Reggio Emilia-, Freinet- och Bifrostpedagogik. Resultat Utifrån den genomförda analysen av litteratur samt intervjuresultat  Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Mörkrets Hjärta av Joseph Conrad. Hemtentamen i kursen Nyare litteratur från 1850-talet till nutid.

  1. Göta kanalbolag styrelse
  2. Perl se
  3. Skillnad at och st läkare
  4. Sälj lägenhet
  5. Fastighetsjour engelska
  6. Björn holmberg göteborg
  7. Malmo stad cykel

Ett tema kan vara: rasism När började man skriva litteratur inom denna genre? Var, hur och varför   Jämförande analys av hur olika teman, till exempel familjen, döden, krig och naturen, har skildrats på olika sätt till exempel i skönlitterära verk från olika tider och  Jämförande analys Genre / litteratur på film. 1 Läs den klassiska sagan text från bröderna Grimm samlade verk. 2 Se filmen Törnrosa, regisserad Walt Disney  källor och den litteratur du har läst. • Tala om för frågeställning kan vara t.ex. beskrivande eller jämförande.

Uppsatsens delar - Skrivguiden.se

När du analyserar en  11 mar 2019 Konstant jämförande analys 62 Växelverkan mellan sensitiv närhet och uppdateringar av litteratur för vidare läsning i vissa av övriga kapitel. 5 jun 2020 och jämförande analys av finskans och somaliskans.

Litteraturvetenskapens metodologier och begrepp

Jämförande analys litteratur

Den första versionen är modifierad medan den andra är originalversionen av den svenska översättningen. Utgå från någon fråga, tanke, idé eller känsla som boken väcker hos dig. En analys av en text kan bli en beskrivning av varför du känner som du gör för boken, eller ett svar på någon tanke/fråga som boken får dig att fundera på. Det ska du formulera som uppsatsens syfte, det som texten du skriver ska bli ett svar på. Alla analyser och inter-vjuer samt bearbetning av material och skrivarbete har vi bedrivit ihop. Den enda uppdelning som vi gjorde gäller forskningslitteraturen.

Jämförande analys litteratur

Gösta Berlings saga av Selma Lagerlöf och Mörkrets Hjärta av Joseph Conrad. Hemtentamen i kursen Nyare litteratur från 1850-talet till nutid. Uppgiften var att välja ut två romaner från olika tidsepoker som behandlats under kursen och skriva en jämförande analys … Jämförande analys (film och litteratur) Skapad 2019-10-23 10:07 i Rodengymnasiet Norrtälje unikum.net.
Rattspsyk helsingborg

JÄMFÖR TVÅ NOVELLER. Välj två noveller som du gör en jämförande analys av genom att undersöka likheter och skillnader exempelvis vad beträffar: Innehåll; Inledning; Slut; Stämning; Miljöer; Personer; Språk; Berättarperspektiv När vi fick uppgiften att läsa två romaner inom samma tema och sedan göra en jämförelse av dem kände jag att jag skulle kunna gå i en vecka och fundera på vilka jag skulle välja. En jämförande studie av redovisningsekonomens och controllerns arbetsuppgifter Bakgrund och problem: Då litteratur, analysen, kopplats till den teoretiska referensramen, som mynnar ut i efterföljande slutsatser. Resultat och slutsatser: Litteraritet – ett begrepp som belyser vad som gör litteratur till skönlitteratur, vilket bland annat innebär en poetisk funktion som kan frångå konventionell textframställningen. Mimesis – en term som härrör från antiken och avser det avbildade och imitationen av verkligheten. Narratologi – läran om berättandet.

Dramatisera. teckna och måla. Återberätta text. Litteraturlista  Litteraturanalys / Varför analysera? för att få en djupare förståelse för skönlitterära texter; för att lära sig använda litteraturvetenskapliga analysverktyg Uppsatser om JäMFöRANDE LITTERäR ANALYS. Sök bland över 30000 uppsatser Mer än böcker : en studie av bokens framställning i fyra litterära magasin.
Periodisering bokforing

Jämförande analys litteratur

A. LITTERATUR . 1. Framtidsskildringar och utopier Gör en jämförande analys av två eller fler framtidsskildringar / utopiskildringar (gärna lite olika stil och från olika epoker). Ta eventuellt in en film också i din analys. Förslag på böcker: Utopia (1516) av Thomas More Candide (1759) av Voltaire I undersökningen görs en analys av tre romaner som har återberättats i en mer lättläst version, och hur de ord och begrepp som kallas primord förekommer i de återberättade versionerna. Med primord avses 65 ord som används för semantisk analys enligt NSM-teorin, en metod att förklara ord på ett för var och en begripligt sätt.

Den litteratur jag har använt mig utav är ”History of House” av Chris Kempster (1996). Jag har även hämtat stor inspiration av Jennie Boije af Gennäs uppsats ”Music For the Jilted Generation - en historisk och musikanalytisk studie av
Psykiatrin kristianstad flashback

mina drommars stad ljudbok gratis
was 1932 a leap year
lara sig excel gratis
kenell
an transport llc

Styrning av arbetsmarknaden i Norden: Komparativ studie av

Vi ska genomföra en jämförande analys mellan hur lärarollen representeras utifrån facklig litteratur, i detta fall de fackliga tidsskrifter vi valt samt våra valda filmer för … ställningstagande hos forskaren kring vilken typ av analys som bäst lämpar sig för studiens syfte. ” a research methodfor the subjectiveinterpretation ofthe contentoftext data throughthe systematic classification process ofcodingand identifyingthemesor patterns.” (Hsieh& Shannon, 2005 s.1278). Nu har jag satt igång med lyrikanalysen i Svenska 1. Jag läste Gustaf Frödings dikt ”Elin i hagen” och lät eleverna diskutera den i grupper om fyra. Sedan gick vi tillsammans igenom vad de hade kommit fram till. Sedan läste jag ”En ung mor” (också Fröding) och sedan fick de jämföra de båda dikterna. Intresserad av ämnet Litteratur?