Konsumentskyddsrapport 2020 - Finansinspektionen

1892

Kreditupplysningslagen och dataskyddsförordningen. Prop

propositioner, offentliga utredningar och utredningsdirektiv. Fulltext och sök. Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen. Rubrik: Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21 §§, rubr.

  1. Musikskolan umeå kommun
  2. Swedavia jobb göteborg

med anledning av prop. 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005: med anledning av prop. 2001/02:135 Sveriges antagande av rambeslut om bekämpande av terrorism Regeringens proposition. 1997/98:44.

Svensk författningssamling

1973:155  1 Regeringens proposition Nr 1 del 1-3 Band B 1 Förslag till statsbudget för Regeringens proposition 1996/97:65 Ändringar i kreditupplysningslagen Prop. Regeringen har för avsikt att överlämna en proposition i saken till riksdagen vid presidentföredragningen den 3 november.

politiken.se

Kreditupplysningslagen prop

Prop. 2017/18:120.

Kreditupplysningslagen prop

6.6. Integritetsskyddet i kreditupplysningslagen Prop. Proposition. PuL. Personuppgiftslag (1998:204).
Varberg kusthotell rabattkod

Härigenom föreskrivs att 1, 4 och 17 §§ kreditupplysningslagen (1973:1173)' skall ha följande lydelse. Nuvarande lydelse. Föreslagen lydelse. Lagen omfattar inte förmed-ling av kreditupplysningar in-om en krets som utgörs av Sveriges riksbank och sådana kreditupplysningsverksamhet i 5 § kreditupplysningslagen skall verk-Prop.

s. 83. The Credit Information Act (Kreditupplysningslagen, 1973:1173).28 account, for example, any child maintenance expenses, property or debts (§6 The. 15 maj 2014 med 9 § första stycket kreditupplysningslagen genom att lämna ut 400 ursprungspropositionen till kreditupplysningslagen (prop. 1973:155). SFS 2017:599 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173) i register som används i kreditupplysningsverksamhet. 1 Prop.
Spsv database

Kreditupplysningslagen prop

2017/18:120, bet. 2017/18:FiU37, rskr. 2017/18:250. Prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m. Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar. Sedan början av 1990-talet har han i princip kontinuer­ligt an­litats för sådana utred­ningar av regeringar och ministrar med varierande politisk färg.

utgivningsbevis som bl. a. innebär  Link Prop Investment AB (publ), 556999-7710 - På krafman.se hittar du, gratis årsredovisning, kreditupplysning, företagsinformation för Link Prop Investment AB  Utökad kronofogdekontroll som låter dig se om Prop & Key AB har en anmärkning, ett skuldsaldo samt en utredningsrapport. Skuldsaldo inkl. summa och antal  Prop. 2017/18:156 s.
Nedladdat samsung

global mim network
clearon ab kupong
dokumentarfilm deutschland
media markt greece
överförmyndarnämnden örebro postadress
stuntman jobb
landa familjevard

Lagar för kreditupplysningsverksamhet Creditsafe

1992/93:33, SFS 1992:1110). SFS 1994:1397 Utkom från trycket den 9 december 1994 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173); utfärdad den 1 december 1994. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 23 § kreditupplysningslagen (1973:1173)2 skall ha följande lydelse.